Ирландските овчари на барикадите – чешат ги по грешното място

0

В материала може да прочетете няколко интересни неща. Разбира се, на първо място за „чесането на неподходящо място” на овцевъдите, с новото електронно маркиране. На нашите овцевъди, май чесането им се случва по-често.
Второто е, изказването на фермера – възможно ли е да ни купят с 50 евро. За нас отговора е да – дори не с 50 евро, имаме случаи и с 3.5 евро. Печалбата от 100 кг продадено агнешко, при тях е 14 евро, при нас не знаем, но при всеки случай е по-голяма.
И накрая –
Задължение на министъра е да привлече всички заинтересовани страни, за да се постигне консенсус, за това, какво ще се случи на практика.
И съвсем накрая – да имаме системи за производство, които да гарантират, че земеделските производители могат да се съобразят с изискванията.
Не е употребена думата изпълняват, а думата съобразят.
Всъщност, това е манталитета на мъжете с полички.

Овцевъд & Козевъд

Ирландската асоциация на селскостопанските говеда и овце (ICSA) протестира (понеделник, 14 май) в седалището на Министерството на земеделието, за да подскаже за “нарастващия гняв” при овцевъдите  към новите правила за маркиране на агнетата с електронни марки (EID).

Съгласно новите правила агнетата под 12-месечна възраст, които се придвижват директно до кланицата от стопанството  където са за родени, трябва да бъдат идентифицирани с една електронна марка. При всички останали категории овце ще се изискват комплект от две марки – една конвенционална и една електронна. Също така може да се използва комбинацията от обикновенна марка и болус. Новите правила за електронната,  изискват всички овце и агнета , продавани от 1 октомври, да бъдат идентифицирани с  електронна марка. Въпреки че министърът е заявил намерението си да въведе еднократна мярка за подпомагане – до максимум 50 евро на стопанин при  първото закупуване на EID марки един от водачите на овцевъдите г-н  Брукс  казва, че това предложение “наистина чеши фермерите на  грешното място”. Вярва ли наистина министърът, че можем да бъдем купени за € 50? Това не компенсира наложените  постоянни  разходи  водещи до 7% намаление на печалбите на овцевъдите.  Той продължава изказването си – това задължително етикетиране по EID при агнета, предназначени за клане е като “сламата, която чупи гърба на камилата”. Искаме  “спешна среща” с министъра, и този въпрос да се върне на „чертожната дъска”.Няма  причина за решението на министъра да наложи задължително електронно маркиране на агнета, които отиват директно в завода. Изискването за проследяване е, че те са маркирани преди да напуснат фермата. Няколко часа по-късно, агнето се обработва  и с изхвърленото ухо се изхвърля и скъпата електронна марка.

Въпреки че министърът е заявил, че липсата на EID е пречка за достъпа до пазара фермерите твърдят , че по-голямата част от агнетата на страната ще продължат да се насочват към пазарите на ЕС, които са недостатъчно захранвани с агнешко месо..

Организацията на овцевъдите  твърди, че с това  решение ще се добавят около 2,5 милиона евро  разходи за овцевъдите, на базата на допълнителни разходи от 1 € / за агне или общо за   около 2,5 милиона агнета годишно.Асоциацията твърди, че средната печалба  от агнешкото  е около 14 евро, на базата на средна годишна цена от 100 евро, при изкупна цена от  4,80 евро / кг през последните пет години.Така че, когато министърът добави цена от 1 евро за електронна марка , които реализира печалба от 14 евро, тя вече се намалява със  7%. Освен това ни чака намаление на директните плащания с 4%. “Нуждаем се от спешно преразглеждане на прилагането на тази политика, тъй като не можем да допуснем повторението на хаоса, който сме виждали в кланиците при влизане в сила изискването за чисти агнета.

Задължение на министъра е да привлече всички заинтересовани страни, за да постигне консенсус за това какво ще се случи на практика.

“Особено важно е  да се разработи и изпробват системи за производство, които да гарантират, че земеделските производители могат да се съобразят с изискванията.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук