17.05.2018 – за удължаване на крайния срок за подаване …………

0

17.05.2018 – за удължаване на крайния срок за подаване на заявленията за директни плащания и за извършване на изменения във вече подадените заявления

На 14.05.2018 г. в бр. L 118/5 на „Официален вестник“  на Европейския съюз беше публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/701 на Комисията от 8 май 2018 година, с който се дава възможност на държавите членки за удължаване на крайния срок за подаване на заявленията за директни плащания и за извършване на изменения във вече подадените заявления за Кампания 2018 г.

В мотивите на Европейската комисия за удължаване на крайния срок за подаване на единното заявление (не по-късно от 15 юни 2018г.) са посочени:
– извънредни затруднения от административен характер, като реорганизация на информационните системи на някои държави членки,
– промени в процедурите и дейностите за повишаване на осведомеността на бенефициентите и
– забавяне при въвеждането на геопространственото заявление за подпомагане.

Следва да се има  предвид, че при промяна на сроковете за подаване на заявления за подпомагане за Кампания 2018 се променят и периодите на задържане на животните по схемите за животни.

Предвид факта, че в България не са извършвани административни промени, в т.ч. реорганизация на информационните системи, касаещи схемите за директни плащания, не се въвежда за първи път геопространствено подаване на заявления, както и че преди приключване на работния ден на 15 май 2018 година в ИСАК са регистрирани 107 500 броя заявления (от които над 95% са приключени в ОСЗ) и са декларирани площи по СЕПП в размер на 3,74 млн. ха, което представлява съответно 94,15% от общия брой заявления и 98,2% от общо заявената по СЕПП площ спрямо 2017 година,
МЗХГ счита за необосновано удължаването на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане за Кампания 2018 г.

Въпреки това, предвид възможностите за удължаване на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане, дадени с  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/701, в срок до края на работния ден на 17 май 2018 година (четвъртък) можете да изразите Вашите становища по темата, като ги изпратите на електронен адрес: GPramatarov@mzh.government.bg ;MFileva@mzh.government.bg

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук