Геномна селекция при овцете и в Ирландия

0

 Липсата на информация,  е една от причините за невъзможност да се определи  генетичната  стойност на животното, или с други думи, дали то  носи „добри” или” лоши” гени.
Има много методи за увеличаване на статистическите данни, но това е един дълъг и продължителен процес. Ето защо, трябва директно  да „погледнем”  към гените, или ДНК на разплодника, вместо да чакаме генетичната му стойност   да бъдат изразена в потомството му. Геномиката е просто изследване на ДНК, а геномният подбор използва тази информация. ДНК остава същата за едно животно през целия му живот, и следователно увеличаването на точността от геномната селекция, може да се постигне, още когато коча е  агне.
През 2009 г. бе стартирана геномна селекция за ирландските  млекодайни говеда, и получената точност на генетичните оценки в млекопроизводството се увеличи с 40%.
Всъщност 59% от продадената през миналата година сперма, от млечни породи, е била от геномно тествани бикове, без тест на дъщери.
Очакваната генетична печалба от геномния подбор, всъщност може да бъде по-голяма при ирландските овце, тъй като настоящите нива на точност са по-ниски, и следователно потенциалът за подобрение е по-голям.

Проект OVIGEN

С цел, прилагане на геномна селекция в ирландското овцевъдство, с финансова помощ от Министерството на земеделието, стартира  проекта OVIGEN. Осигурени са средства за определяне на ДНК на 12 000 животни. Предпоставка за генотипизиране е точното записване на резултатите, и затова само породи с достатъчно данни, записани в ирландската  информационна програма за овцете,  ще бъдат насочени към генотипизиране.
Досега групата породи, за които се счита, че разполагат с достатъчно данни, включва Тексел, Суфолк, Харолай, Вендейн и Белкларе. Тази година ще се вземат и проби от малките породи, с цел да се определи степента на взаимоотношения между другите породи и петте основни породи.
До сега ДНК е събрана от 12 000 животни от стада, участващи в OVIGEN. За всяко от тези животни се събира голям обем данни, включително теглото им, здравен статус, честотата на мастити и др. Тези данни ще бъдат включени в генетичните индекси на отделните животни и ще бъдат използвани за разработването на нов индекс за здравето, който ще бъде въведен през  2018 г.
Овцевъд & Козевъд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук