Маските падат. Асоциациите проговарят. Идва ред на фермерите

0

След като няколко асоциации се престрашиха и публикуваха материали за дейността си, това направи и АРЧШПБ-Добрич. Наистина материала се отнася за дейността на екипа в обл. Сливен, но има обещание, че ще бъде публикуван Доклад за цялостната дейност на асоциацията, което си е направо похвално. Не е похвален обаче увода на доклада, където се обвинява индиректно сайта Говедовъд.ею (защото само ние пишем, че развъдните асоциации, без 1,2, не дават отчет за дейността си)  в следното:

Въпреки скептицизма и преднамерените публикации, в който развъдните асоциации се определяха, като паразитни организации, реалностите са други. Авторите изказваха съмнение, че в България бонитировка на стадата няма да бъде направена, която в Европа е факт. На такива не лоялни, и не компетентни с работата на АРЧШПБ – Добрич,  искаме да кажем следното……..

Всички резултати са дадени на фермерите и те ги анализират със специалистите.

Цифрите за цялата асоциация ще бъдат изнесени на сайта ни.

Сайтът  Говедовъд.ЕЮ, е критикувал развъдните организации, много пъти, и ще продължава да ги критикува, докато не си свършат работата, както трябва. Офисът на сайта е в Сливен, а сливналии винаги  казваме истината. Така, както Радой Ралин критикуваше партиите, Кеворк Кеворкян – политиката и обществото, Йордан Лечков  – състоянието на нашия футбол, така и Говедовъд, ще критикува работата на всички структури, обслужващи животновъдството.
Искаме да кажем, че на страниците на сайта, никога не е било цитирано името на АРЧШПБ и на никоя друга асоциация. Ако някой се е познал, това е друг въпрос. Разбира се, в асоциациите се върши и много работа и този, които я е свършил, няма защо да очаква потупване по рамото, той си получава заплата. Нашата критика е насочена там, където не се върши нищо,  или само се имитира работа.
Публикувания материал, в сайта на АРЧШГБ, за област Сливен, и поместените резултати показват, че наистина се работи. Но автора е пропуснал да напише, че от една година селекционерите-експерти от Сливен, създадоха и разработиха лаборатория за окачествяване на млякото, която обслужва голям брой ферми.
Резултатите, по отношение на средната млечност са впечатляващи. Независимо от това, че във водещите ферми, повечето животни са от внос, което означава, че отглеждането на животните и поддържащата селекция са добри.
Може би най-доброто попадение е фермата на Георги  Динев от с. Коньово, където резултатите са постигнати само от животни, българска селекция. Все пак, авторът на материала е трябвало да подходи по-критично към резултатите, по отношение на протеина. Изключително ниски стойности, които не са и за публикуване (затова, ние спестяваме тази част от тяхната таблица).

Наложително е да се направи анализ, има четири пункта, които трябва да бъдат проиграни, за да се разбере причината за ниския протеин. Ако не ги знаят, може да им ги кажем. Понеже ние сме свикнали, преди да кажем Б, да кажем А, си направихме труда, да се консултираме с един от най-добрите професори по говедовъдство, и един председател на развъдна асоциация. И двамата споделиха, че при много висока млечност, е нормално протеина да е нисък. След това разгледахме резултатите за млечността, на няколко държави, водещи по отношение на висок млеконадой.  Данните са за породата Холщайн.

Всъщност, българските крави, са също от тази порода. Въпрос, който също трябва да решат тези асоциации. За каква порода БЧШГ говорим, като нямаме производство на бици от тази порода от 15-20 години. От 2002 г масово се заплождат кравите с Холщайн, за този период са внесени над 50 000 бр крави Холщайн, новата дефиниция за породно животно е след трето поколение. Какво още чакаме, защо да не си водим кравите, от породата Холщайн, никой пак не знае. Средните данни за продуктивност от крава са:

държава ср.млечност м.в.% протеин%
САЩ 11 617 3.7 3.09
Канада 10 512 3.9 3.22
Франция 8 042 3.87 3.281
Холандия 9 859 4.31 3.53
Германия 9 443 4.03 3.39
Сливен 8 081 3.90 3.28

цитираните данни са публикувани от Световната федерация на Холщайн за 2016 г.
Данните за област Сливен, са за 2248 броя крави, от елитните крави, и са взети от отчета на АРЧШПБ за 2016 г.

От цитираните цифри, може да се направи извода, че ниския протеин при нашите стада, не се дължи на високата млечност. Ето една задача за изпълнение от асоциацията.

Понеже в нашите статии, според автора, влагаме скептицизъм и преднамереност да изкараме асоциациите паразитни, и защо пишем лоши неща /това ни беше казано също в личен разговор/, и сме не лоялни и не компетентни, си позволяваме да зададем и следните въпроси:

1 – Защо линейните оценки на животните не се извършват от селекционерите на асоциацията.
2 – Кога ще има програма за изготвяне случен план на стадата.
3 – Разкажете по-подробно, как постигнахте средно 7787 кг мляко от крава, при 2000 бр крави, в района на Средец. Ще бъде интересно за нашите фермери.

Говедовъд.ЕЮ е готов, винаги да публикува материали предоставени ни от АРЧШПБ. Поздравяваме говедовъдите от Сливенска област, с постигнатите високи резултати през 2017 г.
Искайте повече, от вашите селекционери, господа фермери, майсторлъка в селекцията сега започва за вашите стада.

Съвместна публикация на Говедовъд и Овцевъд & Козевъд

Поместваме публикацията на Асоциацията на черношарената порода – Добрич, взета от техният сайт, без редакторска намеса, цензура, без поправка за стил и граматика, и корекции, с изключение на премахната колона с резултатите за протеина. 

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА в България – гр. Добрич – / АРЧШПБ /

Постигнати резултати

Въпреки скептицизма и преднамерените публикации, в който развъдните асоциации се определяха, като паразитни организации реалностите са други.

Авторите изказваха съмнение, че в България бонитировка на стадата няма да бъде направена, която в Европа е факт.

На такива не лоялни и не компетентни с работата на АРЧШПБ – Добрич искаме да кажем следното.

Бонитировката на стадата по показателите, които касаят селекцията, като млечност за 305 дни, % масленост и протеин, както и между отелен период във дни за 2016/2017 година е направена още през месец декември.Всички резултати са дадени на фермерите и те ги анализират със специалистите.

Цифрите за цялата асоциация ще бъдат изнесени на сайта ни.

Искаме да съобщим резултатите за област Сливен, които и тази година са много добри въпреки лошата година за фуражо производството.

Много от фермерите в областта достигнаха и надминаха целите,който си поставихме с развъдната програма, а те са такива :

Таблица 1

Ферма Селище Кон-троли-рани крави Млякокг. М.В.% Млечно масло кг.
1 ЗП Николай Узунов Трапоклово 111 12217 3,95 483
2 ЗП Тодор Узунов Венец 218 10889 3,58 390
3 ЕТ“Кохортис-Милк“ Кортен 346 10321 3,20 336
4 Агропартнерс-ООД Крива круша 176 9467 3,60 338
5 Семена синхрон ООД Коньово 233 9459 4,28 405
6 ТД ПОСТТ ООД Гр. Сливен 103 8485 4,13 351
7 ЕТ“Диана-МИ-Минчо Иванов“ Кортен 1003 8462 3,50 294
8 ЖИМ ООД Глуфишево 174 8388 4,39 368
9 Агри Милк-ЕООД Богданово 108 8289 3,90 322
10 ЕТ Валентин Великов –Валта Крушаре 217 7530 3,93 296
11 ЗП Стоян Загоров Ковачите 39 7500 3,63 272
12 ЕТ ДИЛЯНА-АНГЕЛ МАСЛИНКОВ Желю войвода 131 7244 4,00 290
13 ЕТ Янко Славов Цонев Сборище 97 7158 3,89 278
14 ЗП Стоян Стоянов Прохорово 91 6953 3,41 237
15 „Ветком“ ООД Старо село 67 6900 3,92 270
16 ВЛАДИМПЕКС ЕООД  Гр. Ямбол 82 6871 4,07 280
17 ЕТ ДАНИЕЛ НЕДЕЛЧЕВ-ВЕТ Еленово 62 6730 4,18 281
18 ЗП Андрей  Андреев Стоил войвода 45 6729 3,99 269
19 ЗП Тодор  Пенков Крушаре 14 6633 3,57 237
20 Земинвест ООД Самуилово 95 6442 4,16 298
21  ЗП Слав  Славов Стоил войвода 35 6354 4,15 263
22 ЗП Йордан Хаджиев Злати войвода 62 6300 3,65 230
23 ЗП Димо  Димов Брястово 28 6078 3,70 224
24 ЗП Милена Живкова Мокрен 64 5836 3,44 201
25 ЗП Георги Джендов Мокрен 23 5787 2,69 156
26 Ива Пенева Нова Загора 49 5567 3,30 183
27 ЗП Стефка Сашева Мокрен 39 5555 3,94 219
28 ЕКОАСОРТИ-Й.Б. ЕООД Мечкарево 81 5210 3,97 207
29 ЗП Иван Иванов Оризаре 56 5138 3,70 188
30 ЗП Слав Славов Питово 37 4743 3,80 175
31 ЗП Елена Панайотова Николаево 106 4690 3,83 180
32 ЗП Никола Дечев Радево 112 4557 3,88 177

 

От изнесените цифри можем да очакваме фермата в село Трапоклово да се класира на първо място в страната.

Тези резултати са постигнати благодарение на упоритата работа на фермерите и компетентната професионална помощ на селекционерите, които обслужват фермите в областта.

Това са : Зооинж. Д-р Иван Омайников, Зооинж. Владислав Вълчев, зооинж. Спасийка Статева, зооинж. Кремена Петрова, зооинж. Георги Стойчев, агр. икон. Павел Ангелов и зоотехник Радка Колева.

АРЧШПБ – ДОБРИЧ

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук