1 част – Хранене и отглеждане на овце

ХРАНЕНЕ НА ОВЦЕ
Овцете са дребни, преживни, типично пасищни животни. Те оползотворяват много добре фуражите, богати на сурови влакнини, затова за основа на храненето им служат тревните и груби фуражи. Млякото, месото и вълната са белтъчни продукти. Това изиска всички категории овце да се хранят с дажби, които съдържат протеини, осигуряващи нормална продуктивност.
При съвременните условия все по-голямо значение имат направленията за мляко и месо при използване на породи с висока плодовитост. За постигане на добри резултати и при двете направления е необходимо правилно хранене, което може да се постигне чрез използване на нормите за отделните категории.
Определено значение има обработката на фуражите преди изхранването и отглеждането на животните.

 1. Хранене на бременни и лактиращи овце
  Целта на храненето на бременните овце е да се поддържат в разплодна кондиция, да се осигури нормален растеж и развитие на ембрионите и на вълната и да се подготви организма за бъдеща лактация. Преди заплождането е желателно храненето да бъде по-обилно, отколкото са действителните нужди, с оглед повишаване на заплодяемаостта . Това хранене се нарича флъшинг период, който обхваща 2 седмици преди заплождането и две след това. Положително влияние през този период оказва т.нар. безсолно-солева диета, при която овцете се лишават от сол в продължение на 10 дни, започвайки 15 дни преди начало на осеменяването. След това се дава с концентрирания фураж по 15-20г сол на овца дневно, в продължение на 2-3 дни. Няколко дни по-късно се наблюдава размърляне на голям брой овце.
  Непосредствено след заплождането нуждите от енергия и хранителни вещества за развитие на ембриона са нищожни и храненето трябва да е приблизително равно на поддържащото ниво, с оглед избягване на ранна ембрионална смъртност.
  През 2-4 месец от бременността храненето се съобразява с телесното състояние. Целта е преди агненето всички овце да имат оценка на телесното състояние – 3.5-4. Доброто телесно състояние преди оагването е предпоставка за висока млечност, респективно добро развитие на агнетата.
  През петия месец на бременността нуждите за развитие на плода стават значителни. Близнакините е необходимо да получават повече храна и е желателно да се събират в отделно стадо / група / и да се хранят по обилно.
  Овцете майки увеличават живата си маса през бременността с 10-12 кг при един плод и със 15-20кг при два плода. Теглото на новородените агнета се влияе от равнището на хранене на овцете през последните два месеца от бременността. При недохранване през този период може да се стигне до кетоза в края на бременността – увеличаване на кетоновите тела в кръвта, които предизвикват нервни смущения, а в тежки случаи и аборти.
  В зависимост от вида и качеството на грубите фуражи се препоръчва даването на 0.1-0.6кг концентриран фураж през последните 2-4 седмици.
  Чрез увеличаване количеството на концентрирания фураж се компенсира намалената консумация груби фуражи последните седмици и особено последните дни преди оагване. Така се покриват увеличените нужди за растежа на плода и се избягва отрицателния баланс на енергия.
  Включването на 2-4г витаминно-минерална смеска в дажбите гарантира срещу евентуален недостиг. Допустимо еда се дава смес от готварска сол, минерални добавки и витаминен премикс. С цел предотвратяване на аборти, на бременните овце не се изхранват плесенясали, загнили, осланени фуражи.

Хранене на лактиращи овце
След раждането апетитът на овцата е занижен и консумацията на фураж не може да посрещне нарасналите нужди. Съдържанието на мазнини и протеин в млякото се увеличава с напредване на лактацията, което води до леко повишение на нормите за енергия и протеин.
Пикът на лактацията се достига на 3-тата седмица, а този на консумацията едва на 1-1.5 месеца. Овцете обикновено мобилизират телесните си резерви, за да покрият дефицита от енергия в началато на лактацията. Максимално допустимата загуба в ж.т. през първия месец е 6-8кг. От друга страна е важно да се постигне висока млечност през първите два месеца, което е предпоставка за висока лактационна млечност. Това
налага даването на големи количества концентриран фураж.
Поради използването на телесни резерви от енергия / мазнини/ е допустимо при много висока млечност на овцете над 2.5кг да ема известен недостиг на енергия и протеин.
Овцете , които са близнили дават с 25-30% повече мляко от тези родили едно агне. Това налага и по-обилно хранене. В големите стопанства е целесъобразно формирането на големи стада от близнакини.
Втората половина на лактацията съвпада с пасищния период. В зависимост от състоянието на пашата и млечността се извършва подхранване с концентрирани фуражи / до 500г/ден /. Важно е да се спазва принципа на постепенно преминаване от зимно към лятно хранене.
Не се допуска гладни животни да се пускат на естествени или изкуствени
пасища.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук