Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода : 02.03 – 09.03.2018 г.

0

Епизоотична обстановка в България и съседни страни

За периода са регистрирани 7 първични огнища на Инфекциозна анемия по конете в Румъния.  Данни за огнището на Високопатогенна инфлуенца А (H5N8) при кокошки носачки в България, област Добрич са включени в справката за предходния период (23.02.2018 г. – 02.03.2018 г.)

 Високопатогенна инфлуенца при домашни птици в Италия,  първично ЕО на високопатогенна инфлуенца при домашни птици (субтип H5Н8) e потвъредено в северна Италия: на 02.03 – в област Bergamo (общ брой възприемчиви птици – 95000, инфектирани – 100 птици; брой умрели – 100) и на 08.03 – в региона на Brescia – (възприемчиви птици – 30700, инфектирани/умрели птици – 1). Данните от Италия, Германия, Обединеното кралство и България през последните 5 седмици показват, че циркулацията на вируса H5N8 в Европа продължава.

Високопатогенна инфлуенца при диви птици в Ирландия, 1 първично ЕО (субтип H5N6) при обикновен мишелов (Buteo buteo).

Нископатогенна инфлуенца по птиците във Франция, 4 първични ЕО (H5N2 и H5N3) при патици в 4 области в западна Франция, установени в рамките на регулярен надзор.

Африканска чума по домашните свине – Украйна, 1 първично ЕО при домашни прасета в регион Chernihiv, в близост до границата с Беларус. (общ брой възприемчиви животни – 2, заразени/умрели – 2 прасета).

Африканска чума по дивите свинеЧехия, 1 първично ЕО; Полша, 75  първични ЕО (общ брой възприемчиви животни – 163, инфектирани – 163, умрели – 161 прасета, отстреляни – 2); Естония, 7 вторични ЕО (брой инфектирани животни/умрели диви свине – 9); Латвия, 16 вторични ЕО (общ брой възприемчиви животни – 21, брой инфектирани животни – 21, умрели – 5, отстреляни – 16); и 36 първични ЕО в Литва.

Син език по преживните животниФранция, 112 първични ЕО: 94 първични ЕО, причинени от серотип 08 (възприемчиви  животни – 17 038 говеда, заболели – 168 говеда); 2 първични ЕО, причинени от серотип 04 (възприемчиви  – 338 говеда, заболели – 2 говеда) и 16 ЕО (нетипизирани) – 2301 възприемчиви животни (говеда); 19 – инфектирани).

Туберкулоза – Франция, 13 първични ЕО при говеда, причинени от Mycobacterium bovis; Великобритания, 2 първични и 1 вторично ЕО при говеда (Mycobacterium bovis); Австрия, 2 първични ЕО при кози (Mycobacterium caprae).

Инфекциозна анемия по конете – Румъния, 7 първични ЕО в 4 области в северната и централната част на страната.

Ензоотична левкоза по говедатаЛитва, 3 първични ЕО (38 възприемчиви животни, 17 инфектирани, 25 – убити говеда).

Вирусна хеморагична септицемия по рибитеГермания, 2 първични ЕО.

 д-р Лиляна Полихронова
Център за оценка на риска по хранителната верига

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук