Д-р Георги Чобанов: Нови или стари методи на маркиране на животните?

Кратко, точно и ясно. Без всякакви цитирания на Регламенти, Наредби и Указания, д-р Чобанов внася яснота, по отношение на маркирането на животните, за което му благодарим и от името на фермерите.

Наскоро в сайта www.ovce-kozi.com бе публикуван материал за идентификацията на дребните преживни животни.

Материалът е доста интересен и показва историческото развитие на идентификацията, като описаното е валидно и за други видове животни – едри преживни и свине.

Статията обаче не отчита съвременните практики за процеса, а именно навлизането на електронните технологии в нашето ежедневие, както и възможностите за недвусмислено определяне на животното посредством лабораторни методи (напр. ДНК анализ).

Каква е ситуацията в момента в Европейския съюз, по отношение идентификацията на животните, може да се види от други материали, също публикувани на сайта. Без да посочвам и цитирам приложното законодателство, най-общо тя е:

 • Дрeбни преживни животни – една обикновена ушна марка на дясното ухо и едно средство за електронна идентификация (най-практично – УМ на лявото ухо или търбушен болус);
 • Едри преживни животни – 2 еднакви ушни марки, а от 2019 г. идентификация, подобна на тази при дребните преживни (една обикновена ушна марка на дясното ухо и едно средство за електронна идентификация – УМ на лявото ухо или търбушен болус);
 • Свине – индивидуална ушна марка;
 • Еднокопитни – паспорт, който отговаря на определени изисквания – раздел за изключване от хранителната верига, диаграма с особените белези на животното, номера на инжектирания чип;
 • Домашни любимци – инжектируем чип и паспорт.

Разликата със старите методи на идентификация е, че при новите методи идентификацията не е „говоряща“. Това означва, че само по средството за идентификация фермерът не може да определели животното. Това се постига чрез описване в регистри, които вече не са на хартия, а са в електронен вид.

Защо се налагат новите методи?

Старите начини на идентификация са удобни за сравнително големи ферми, със затворено производство. Така животните се отглеждат във фермите, като за всяка ферма метода за идентификация е уникален. Като цяло няма интензивна търговия между фермите, а при наличие на такава се случва внесените животни да не пасват на избрания метод за идентификация във фермата – т.е. трябва да се „премаркират“.

От друга страна старите методи разчитат главно на „кръвни“ манипулации, които към момента не се считат за „хуманни“ и могат да се прилагат само от ветеринарни лекари с цел защита на животните. Освен това рязането на уши и татуирането представляват сериозен риск за разпространение на опасни болести по животните – Бруцелоза, Левкоза, Нодуларен дерматит, Син език и др.

Старите методи не позволяват и ползването на предимствата на електронната обработка на информацията – т.е. фермерите, които ги ползват губят излишно време за доказване на животното, а и тази идентификация не може да се използва за целите на търговията.

Новите методи от друга страна са базирани основно на идентификатор (предимно ушна марка) с уникален номер. Така могат да се идентифицират всички животни, отглеждани в Европейския съюз (а защо не и на Земята), без да се дублират номерата – т.е. всяко животно може да се определи индивидуално, независимо от движението му. Предвид големия брой животни е необходима и единна база данни, която на този етап вече е електронна (а не на хартиен носител).

Новите модели на ушни марки позволяват едновременно с маркирането да се вземат и проби за ДНК анализ – така идентификацията и електронната база данни се допълва и от възможността за абсолютно точното генетично идентифициране.

Някой от предимствата на новите методи пред старите:

 • избягване опасността от разпространение на заразни заболявания покрай идентификацията;
 • опростяване на идентифицирането (просто поставяне на ушната марка, без да се съобразяват дата на раждане, пол, порода, вид и др.);
 • липсата на „кръвни“ манипулации не налага поставянето на идентификатора да става от ветеринарен лекар;
 • въвеждане на първичните данни (дата на раждане, пол, цвят, порода, вид и др.) в единна (за страната) база данни;
 • лесно придвижване на животните от една ферма в друга (дори от една държава в друга) без да се налага промяна в маркирането (тъй като метода на идентификация е унифициран);
 • единна идентификация на конкретно животно от раждането до клането/смъртта му;
 • достъпност на информацията – проверка в електронната база данни може да стане посредством интернет от всяка точка на света (с компютър, таблет, смартфон);
 • възможност за изграждане на ДНК банки за генетично идентифициране;
 • облекчаване на дейностите във фермата – отчитане на млеконадоя, прираста, храненето, ваксинациите и др.

Д-р Георги Чобанов
Дирекция ЗХОЖКФ
(Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите)
БАБХ

Всички права запазени.Позоваването на Овцевъд и Козевъд (О.К.) – задължително

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук