В Румъния ще строят кошари

0

Необходимо е да се знае, какво става в комшиите, още повече че се работи по едни и същи правила, и който може  ги прилага в най-добрия вариант, и разбира се,  ако ги реализира, ще спечели.
Според статистиката,  вече са закрити 200 села, и на „входа на консервирането” са още 400. Не пожелаваме на никой да влезе в такова село.
В тази връзка, румънското правителство е представило за  обществено разглеждане на Законопроектът за одобряване на инвестиционна програма за построяване на кошари в планината. .

Общата сума на програмата е 7 милиона евро. Бенефициентите ще получат 40% от инвестицията. Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта от стандартната цена на инвестицията за:
– млади земеделски производители и фермери, които се занимават с животновъдство пет години, предхождащи датата на подаване на заявлението за регистрация в програма;
– инвестиции в райони, изправени пред природни ограничения или други специфични ограничения;
– кооперации, създадени в съответствие с разпоредбите на Закон 566/2004,
Помощта се предоставя само веднъж за бенефициент и за една единствена цел, разработена от Програмата.

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Бенефициентите на програмата са физически лица, семейни предприятия,фирми, в съответствие на Закона. Броят на стадата, техният вид, местонахождението в планинските местности, видът на проекта се определят ежегодно по заповед на министъра на земеделието.Финансовата подкрепа се предоставя на бенефициентите чрез типови проекти, предоставени от Агенцията за планинска зона.Кошарите в планината, направени от частни бенефициенти могат да бъдат предоставени на други земеделски производители или животновъди, извършващи традиционно животновъдство. по един прозрачен начин въз основа на договори за доставка на услуги.

 Румъния в планинските си  райони има големи площи от естествени пасища, 2,163,953 хектара, повечето от тях – 60% с висока природозащитна стойност (ВПС)Те се поддържа в това състояние,каквото е било в миналото- традиционно земеделие, основано на използването на естествени торове и традиционни пасища, особено с овце , се аргументира в обяснителния меморандум към проектозакона.

О.К.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук